Partnerprofiel Sensa Zorg

“Sensa Zorg staat voor Sensatieve zorg, met Sensatieve Professionals voor een Sensatieve samenleving”.

Sensa Zorg is een multiculturele zorginstelling die haar hulpverlening richt op jeugdigen, ouderen, dementerenden, lichamelijk- en verstandelijke gehandicapten, mensen met psychologische klachten, verslaafden en vrouwen in de kraamtijd. Jaarlijks weten ongeveer 5000 cliënten, met 37 verschillende etnische achtergronden ons te vinden. Wij bieden hen zorg aan met een team van 150 medewerkers, uit meer dan 30 verschillende culturele achtergronden en in 23 verschillende talen. Zo kunnen wij ook goede zorg leveren aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Zorg die past bij hun cultuur, leef- en gezinssituatie.

MVO beleid van Sensa Zorg

Wij zien het als onze taak de problematiek van de multiculturele doelgroep, die vaak veel te laat in zicht komt, vroegtijdig te signaleren. Door onze maatschappelijke betrokkenheid kunnen wij anticiperen op zowel kwetsbare jeugdigen (die relatief meer ontvankelijk zijn voor criminaliteit en radicalisering), als ouderen en zorgmijders, die in een sociaal isolement raken. Onze hulpverlening kenmerkt zich door professionaliteit, flexibiliteit en betrokkenheid zodat wij op tijd kunnen interveniëren waar hulp nodig is. Ons doel is het stimuleren van onze cliënten om zelf de regie te voeren. Daartoe kijken onze hulpverleners samen met de cliënten naar de hulpbronnen in hun directe sociale netwerk. Hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk mantelzorgers en vrijwilligers te betrekken bij het individuele proces van onze cliënten. Ook fungeren wij als schakel tussen andere betrokken hulpverleners en instanties. Vanuit onze expertise in de multiculturele zorg en flexibele werkwijze kunnen wij maatwerk bieden aan onze cliënten. Daarnaast is onze doelstelling om elk jaar een Tiny Forest op te zetten. De eerste komt in 2020 nog in Haarlem, zie www.tinyforesthaarlem.nl.

Inkoopbeleid van Sensa Zorg

Wij werken zoveel mogelijk samen met sociale ondernemingen. Zo proberen wij bewust in te kopen bij sociale ondernemingen die kantoormeubilair, papier, drukwerk, kantoorartikelen, koffiebonen voor de koffie automaat, bedrijfskleding leveren. Daarnaast streven wij er ook naar om buiten ons eigen kantoor bewust in te kopen, zoals bij externe vergaderfaciliteiten en de catering daarvan. Hiermee willen wij de bewustwording bij onze medewerkers ook creëren. De Managers van Sensa Zorg zijn tevens op de hoogte dat bedrijven die een sociale onderneming zijn prioriteit krijgen. Uiteraard kijken we eerst naar de prijs-kwaliteitverhouding. De laatste controle doet de finance afdeling.

Voorbeelden van sociale ondernemingen waar Sensa Zorg inkoopt:

Beeldend gesproken, The Flower Family, IVN Natuureducatie, Donkergroen

Daarnaast nog eenmalig bij veel sociale ondernemingen inkopen gedaan, zoals bijvoorbeeld YouBeDo m.b.t. onze boekenafdeling.

Lees meer over hoe Sensa Zorg en sociaal ondernemerschap samengaan:

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm