Partnerprofiel Sociale Verzekeringsbank (SVB)

“Als uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zorgen wij ervoor dat onder andere kinderbijslag en AOW-pensioen op tijd en correct worden uitbetaald.”

De SVB is uitvoerder van wetten en regelingen in het kader van de sociale zekerheid, zoals het AOW-pensioen en de kinderbijslag. Ook verzorgt de SVB de uitbetaling van de salarissen en declaraties van het persoonsgebonden budget (PGB). We beschouwen alle burgers als klant, omdat vroeg of laat iedereen met de SVB in aanraking komt. Door de geboorte van een kind bijvoorbeeld, het overlijden van een partner, of verhuizing naar een ander land. Wie vandaag geen uitkering ontvangt, kan hier morgen opeens recht op hebben. Of andersom. Daarom vinden we het belangrijk dat onze klanten op tijd weten en krijgen waar zij recht op hebben.

MVO beleid van SVB

De SVB is verbonden met de samenleving. Deze verbondenheid maakt ook dat we breder kijken naar wat er speelt in de maatschappij. De opwarming van de aarde, mensen die moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij, armoede- en schuldenproblematiek, het anders omgaan met energie en energiebronnen en steeds voller wordende snelwegen, zijn bijvoorbeeld thema’s die direct in verbinding staan met de bedrijfsvoering van de SVB en waar de SVB zich voor wilt inzetten.

Waar de SVB al successen mee heeft geboekt is op het gebied van het verminderen van de CO2 uitstoot van de organisatie. Ook is armoedebestrijding en het verminderen van de schulden een onderwerp waar de SVB veel aandacht aan schenkt en concrete acties op inzet.

De aankomende tijd zullen verdere doelstellingen en beleid worden bepaald waarbij de nadruk zal liggen op de thema’s arbeidsparticipatie, social return en diversiteit en inclusiviteit.

Inkoopbeleid van SVB

Het sociale aspect laten meewegen in de eigen inkoopprocessen ligt logischerwijze in het verlengde van een uitvoeringsorganisatie als de SVB en haar wettelijke taken. De SVB zet zich in voor het bereikbaar maken van arbeidsparticipatie voor iedereen. De SVB doet dit onder andere door haar inkoopvolume in te zetten als instrument voor het creëren van maatschappelijke waarde. In het bijzonder door het direct en indirect stimuleren van arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt. Hiermee wordt op een goede en sociale wijze inhoud gegeven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de SVB.

De SVB verwacht van haar leveranciers dat zij deze visie delen en dat zij zich committeren om een gedeelte van de opdrachtwaarde (meestal 5%) in te zetten ten behoeve van het stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: social return.

Daarnaast kijkt de SVB ook naar mogelijkheden binnen haar eigen bedrijfsprocessen; zoals werkgelegenheid bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het bij voorkeur inkopen bij sociaal ondernemers. Hiermee draagt de SVB bij aan een evenwichtigere en eerlijkere arbeidsparticipatie en geeft de SVB iets terug aan de maatschappij.

Voorbeelden van sociale ondernemingen waar SVB inkoopt:

Duurzame Bloemisten Groep, Swink Webservices, YouBeDo.

Lees meer over hoe SVB en sociaal ondernemerschap samengaan:

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm