Jargon

Verschillende initiatieven

Wie maatschappelijk in wil kopen, raakt al snel verdwaald tussen allerlei termen. Dat is niet zo gek, want er zijn veel verschillende manieren om te werken aan een duurzamere, inclusievere wereld. Ondernemingen, lokale en landelijke overheden en zelfs de Verenigde Naties hebben allen eigen initiatieven opgezet. Bij zoveel gelijktijdige ontwikkelingen is het voorstelbaar dat niet precies dezelfde, eenduidige begrippen worden gebruikt.

SDG's? MVI? Social return?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn 17 doelen om te zorgen dat de wereld in 2030 eerlijker en duurzamer is – denk aan ‘geen armoede’, ‘gendergelijkheid’ en ‘klimaatactie’. Veel van die doelen komen terug in de thema’s die de Rijksoverheid heeft vastgesteld voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), zodat overheden daar met hun inkoopkracht een bijdrage aan kunnen leveren. Een van die MVI-thema’s is inkopen met Social Return: een deel van de opdracht wordt ingezet om werk te creëren voor mensen met een zogeheten ‘afstand tot de arbeidsmarkt’.

Impact- of sociale onderneming?

Overheden, maar ook andere publieke en private organisaties, kunnen effectief maatschappelijk verantwoord inkopen bij sociale ondernemingen. Dit zijn ondernemingen die een maatschappelijke missie voorop hebben staan. Zij zetten hun activiteiten in om bijvoorbeeld betaalde banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking of om een milieuvraagstuk op te lossen. Deze ondernemingen zijn gericht op het maken van maatschappelijke impact: ze maken daadwerkelijk een verschil op deze thema’s. Daarom worden ze steeds vaker ook wel impactondernemingen genoemd.

Maatschappelijk inkopen de norm

Maar welke terminologie je voorkeur ook heeft, uiteindelijk is het belangrijkste dat je inkoopt met impact. Dit maakt namelijk direct en indirect, in de hele keten, een verschil. Daarom zet Buy Social zich ervoor in dat maatschappelijk inkopen de norm wordt; niet alleen voor overheden, maar voor álle inkopende organisaties. Om dit te bereiken, werken we samen met impactondernemingen en de organisaties in ons Partnernetwerk.

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm