Vriendelijke verhuizers

Overtollige inventaris gaat niet verloren, maar kan hergebruikt worden binnen de eigen organisatie. Aan het einde van de levenscyclus volgt recycling.

Over Vriendelijke verhuizers

Minder nieuw, meer recycling. Meer gemak, minder kosten. Dit met hulp van MoBis: Mondial Opslag Beheer Informatie Systeem. De standaard binnen veel organisaties is dat overtollige inventaris in opslag wordt genomen, maar door het verlies aan informatie niet kan worden hergebruikt. MoBis zorgt ervoor dat binnen de hele organisatie alle informatie over de overtollige inventaris wordt gedeeld.

MoBis opereert als Marktplaats voor de overtollige inventaris, waarbij alle medewerkers zelfstandig de wens uit kunnen spreken om bepaalde inventaris opnieuw in gebruik te willen nemen.
Over Mondial Movers
Landelijk opererend verhuisbedrijf Mondial Movers hanteert als visie: een relatie aangaan met Mondial Movers moet substantieel bijdragen aan het creëren van meerwaarde voor alle betrokkenen. Mondial Movers stelt zich ten doel, het professioneel laten verhuizen voor iedereen toegankelijk te maken. Dit doet zij door te streven naar een optimum waarbij haar activiteiten als meest vriendelijk kunnen worden omschreven. Meest vriendelijk is dan van toepassing op alle gebieden waarmee de activiteiten raakvlakken hebben, zowel in relatie tot de “Planet” als tot “People”. Milieu en sociale overwegingen zijn leidend bij de dagelijkse bedrijfsvoering, inzet van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt heeft prioriteit.

De organisatie in het kort

Impact gebieden

arbeidsparticipatie,
milieu,
armoedebestrijding

FTE

400

Opgericht in

1990

Meet impact

nee

SDG’s

Geen armoede,
Duurzame energie,
Goede banen en economische groei,
Innovatie en infrastructuur,
Duurzame steden en gemeenschappen,
Verantwoorde consumptie,
Aanpak klimaatverandering

Branche

Meer van dit bedrijf

Deze gebruiker heeft geen meerdere producten/diensten.

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm