12 april 2023

Partnerpodium: De Nederlandsche Bank (DNB)

De onafhankelijke centrale bank van Nederland

Opgericht in 1814

Kantoren: Hoofdkantoor in Amsterdam en DNB Cashcentrum – verhuist in de loop van 2023 van Haarlem naar Zeist

2.044 fte

Partner sinds 2019

 

Als de onafhankelijke centrale bank van Nederland, richt De Nederlandsche Bank (DNB) zich op de stabiliteit van ons financiële stelsel. Om dat te bereiken, zet DNB zich in voor stabiele prijzen, betalingsverkeer dat veilig en soepel verloopt en financiële instellingen die solide en integer zijn. De bank houdt toezicht, stelt verplichtingen, waarschuwt voor risico’s die het hele stelsel kunnen raken, geeft bankbiljetten uit en nog veel meer.

 

Daarbij is DNB, in eigen woorden, gericht op ‘duurzame welvaart’. De bank beschouwt dat als veel breder dan alleen gericht op prijsstabiliteit: ook ecologische en sociaal-maatschappelijke factoren spelen hierbij mee. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de huidige verbouwing van DNB’s hoofdkantoor in Amsterdam. Niet alleen wordt dit een CO2-neutraal gebouw, het moet ook in de buurt voor meerwaarde gaan zorgen. Dit gebeurt onder andere door er samen te werken met een instelling voor mensen die dakloos zijn geraakt; in de binnentuin van het kantoor komen kluisjes waar zij hun persoonlijke eigendommen kunnen bewaren. Omdat deze doelgroep zelf de verantwoordelijkheid krijgt voor de bewaking en het beheer van de kluisjes, krijgen ze hierdoor meteen ritme, dagbesteding en waardevolle werkervaring die helpt bij het vinden van een baan.

Sytske: “Maatschappelijk inkopen volgt gewoon uit onze kerntaken”

Maar de duurzame en sociale ambities van de bank gaan verder. DNB maakt sinds 2019 deel uit van het Buy Social Partnernetwerk. Een mooie reden om eens wat vragen te stellen aan Sytske Gorter, sinds 1 oktober 2022 afdelingshoofd inkoop, inkoper Thomas van Ommeren en contractmanager Jackie Gravestijn.

Wat is de visie van DNB op maatschappelijk inkopen?

Sytske Gorter

Sytske: “Heel platgeslagen kijkt DNB als toezichthouder of financiële instellingen wel liquide en solvabel zijn. Maar daarnaast kijken we binnen onze monetaire taken, het betalingsverkeer en ons toezicht welke impact de financiële sector heeft op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) – in de breedste zin van het woord, dus ook op sociaal gebied – en hoe we dat kunnen vertalen naar onze taken. Dit is ook vanuit de Europese Centrale Bank (ECB) een belangrijk thema.”

 

“Maatschappelijk inkopen volgt dus gewoon uit onze kerntaken. Een geestig voorbeeld: tijdens een directievergadering ging het over het borgen van MVO en duurzaamheid in het toezicht. Er werd duidelijk gesteld dat we daar als toezichthouder goed en stevig in moesten staan. Tijdens diezelfde vergadering kwam de aanbesteding van onze catering ter sprake. Onze wens was CO2-reductie – en daarmee samenhangend de eiwittransitie, dus minder vlees eten. Dat werd toch wat moeilijker, want bitterballen en ossenworst waren bij de borrels wel gewenst. Maar na tien minuten discussie opperde iemand: ‘Hoe kunnen wij nu tegen de buitenwereld zeggen dat we, via de instellingen waarop we toezicht houden, MVO en verduurzaming willen organiseren, terwijl we zelf nog willen blijven genieten van de bitterbal?’ Dat zorgde voor een kanteling.”

 

Jackie Gravesteijn, de contractmanager van de catering, was bij deze uitvraag betrokken: “Bij iedere aanbesteding stel ik de vraag: ‘Wat kunnen we aan duurzaamheid en sociale impact meenemen in de uitvraag en hoe doen we dat?’ Soms kiezen we er dan toch voor om hier geen eis van te maken, maar een wens die we tijdens de samenwerking gaan ontwikkelen. Zo kunnen we er samen met de leverancier invulling aan geven en leren hoe we dit voor de toekomst verder kunnen brengen, met steeds meer impact. In dit geval hebben we samen een Plan van Aanpak opgesteld, waarbij we gebruik hebben gemaakt van de kennis en ervaring van de leverancier. Tegelijk hebben we rekening gehouden met de ontwikkelingen in en de feedback vanuit de organisatie.”

 

De aanbesteding heeft een partnerschap opgeleverd met cateraar Hutten, waarbij onder meer de vegetarische opties in het assortiment bovenaan staan, transport zoveel mogelijk elektrisch gaat en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkplekken krijgen – onder andere Gebaarista’s van de Sign Language Coffee Bar – en verspilling wordt tegengegaan met producten van De Verspillingsfabriek.

Sytske: “Hoe zorgen we dat het een dealbreaker wordt als je niet maatschappelijk inkoopt?”

Waarom heeft DNB zich bij het Buy Social Partnernetwerk aangesloten?

Sytske: “Er is een verschuiving in hoe we kijken naar onze taak en rol. Welvaart gaat niet alleen meer over prijsstabiliteit. We zijn een weg aan het bewandelen waarop we zeker hobbels en bochten tegenkomen, maar we kunnen niet terug: we kunnen alleen maar vooruit. Duurzaamheid, in de brede definitie, staat bij onze inkoop hoog op de agenda. Ook wij zijn op zoek naar hoe we dat borgen. We kijken kritisch waar we impact kunnen maken en misschien zelfs versnellen, maar ook hoe we een steen in de vijver kunnen zijn naar onze leveranciers en het mkb – kortom, naar de BV Nederland. Hoe zorgen we dat het een dealbreaker wordt als je niet maatschappelijk inkoopt? Hoewel een van mijn voorgangers besloten heeft om ons aan te sluiten bij het Partnernetwerk en ik die geschiedenis niet ken, omarm ik ook dat Buy Social van maatschappelijk inkopen de norm wil maken. We zien dat de eigen interne ambities op het sociaal-maatschappelijke vlak goed samengaan – misschien zelfs wel samen móéten gaan – met maatschappelijk inkopen.”

 

“De aanbesteding van onze catering heeft ons er in ieder geval bewust van gemaakt dat we allemaal zoeken naar het ei van Columbus: wat is een goede aanpak en hoe neem je je eigen organisatie mee in een dergelijke ontwikkeling? Dat ei heeft nog niemand gevonden en er is geen blauwdruk die op elke organisatie past.”

Thomas: “Ik merk na zo’n sessie altijd dat er bij mij weer veel wordt getriggerd”

Wat hebben het Partnernetwerk en DNB tot nu toe voor elkaar betekend?

Sytske: “Onze interne aanjager voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bezoekt regelmatig bijeenkomsten van Buy Social. Goede voorbeelden neemt hij mee en gebruikt hij om inkopers te prikkelen bij het opstellen van nieuwe aanbestedingen. Ook heeft hij samen met een inkoper meerdere Best Practices gedeeld tijdens een Partnerbijeenkomst.”

 

Thomas van Ommeren

Thomas: “Via het Partnernetwerk heb ik zelf twee keer een workshop ‘Inschrijven op aanbestedingen’ gegeven. Vanuit sociale ondernemingen blijkt daar heel veel behoefte aan te zijn. Het levert mij weer een beeld op van waar we zelf staan, waar de sociale ondernemingen staan en hoe we elkaar nog beter kunnen vinden. DNB is een grote, publieke instelling. Daardoor wordt het voor sociale ondernemingen ook iets heel groots om in te schrijven op een aanbesteding. De hoeveelheid documenten die ze door moeten nemen schrikt ze af. Ik merk na zo’n sessie altijd dat er bij mij weer veel wordt getriggerd: welke stappen hebben wij nog te zetten en hoe kunnen we die weer vertalen naar onze aanbestedingen? Dat vind ik mooi.”

 

Sytske: “Soms is het ook goed om op tafel te leggen wat niet lukt. Alleen al de constatering dat een ander dit net zo lastig vindt als jijzelf, kan behulpzaam zijn om eens de telefoon op te pakken met de vraag of we er een keer over kunnen sparren. Ik denk dat het delen van onze ervaringen daar een mooie aanleiding voor kan zijn.”

 

Hoe kunnen sociale ondernemingen nog beter in de inkoopvragen van DNB voorzien?

Thomas: “Het is voor een sociale onderneming vrij moeilijk om binnen te komen bij een organisatie als DNB. Wat we in de workshops meegeven, is om samen te gaan werken met grotere, reguliere ondernemingen. Kijk niet alleen naar de directe linkjes die je met DNB zou kunnen leggen, maar ook naar de indirecte, door in de keten samen te werken. Dat is andersom trouwens ook een oproep aan reguliere ondernemingen: zoek de samenwerking met sociale ondernemers.”

 

Wil je meer weten over Partner worden van Buy Social? Kijk dan hier.

 

Afbeeldingen: Mecanoo Architecten, De Nederlandsche Bank

Nieuws & blogs

7 augustus 2023

Deze vier wegen kunnen leiden naar impactvoller inkopen

19 juni 2023

Het Buy Social Impact Report is uit!

16 juni 2023

Ook in 2023 impact maken met kerst!

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm