Partnerprofiel ABN Amro

“Banking for better, for generations to come”

ABN AMRO bedient klanten binnen retail, private banking en corporate banking. We richten ons voornamelijk op Noordwest-Europa. In Nederland bieden we klanten een uitgebreid en compleet pakket aan producten en diensten via verschillende kanalen, zoals de Mobiel Bankieren-app en Internet Bankieren. Als bank hebben we een enorme impact op de economie en maatschappij; door de juiste keuzes te maken, willen we een positieve en duurzame bijdrage leveren. Of we nu bijdragen aan de overgang naar een circulaire of duurzame economie, of starters helpen bij de financiering van een eerste huis: we bouwen mee aan een betere toekomst.

MVO beleid van ABN AMRO

We hebben onze strategie aangescherpt in 2018, de naam van de strategie is ‘Accelerating the Sustainability shift’. Onze strategie valt uiteen in drie pijlers:

Reinvent the customer experience : ABN AMRO wil een klantgerichte en datagestuurde organisatie zijn. Een organisatie die waarde hecht aan de relatie met de klant, en die klanten gemak en herkenbaarheid biedt.

Support our clients’ transition to sustainability : We willen klanten helpen bij hun overstap naar duurzame producten en businessmodellen. Door onze gegevens, kennis en expertise in te zetten, en wel zo dat dit ook winstgevend is. ABN AMRO richt zich binnen duurzaamheid op vier belangrijke thema’s: circulaire economie, klimaat, mensenrechten en sociaal ondernemen. We hebben een aantal verklaringen ondertekend, waarin is vastgelegd hoe we omgaan met kansen en uitdagingen binnen deze thema’s. Ze gelden voor alle activiteiten binnen ABN AMRO en de relaties die we aangaan met derde partijen.

Build a future-proof bank : We geven onze mensen alles wat ze nodig hebben om met succes bij te dragen aan onze purpose en strategie. Met focus, betrokkenheid, en een hoge productiviteit.

Inkoopbeleid van ABN AMRO

Duurzaamheid nemen wij standaard mee bij iedere inkoopbeslissing. We richten ons hierbij op de gehele keten; SUPPLY (winning – productie – levering), USE (gebruik) en RETURN (fase na gebruik).

Voor alle inkoopcategorieën geldt minimaal:

  •  Supplier Due Diligence; risk-checks door Procurement (ABC-check)
  • Voor leveranciers die bij sustainable risk-checks geclassificeerd worden als “high risk” gelden aanvullende eisen. Acceptatie kan alleen na positief advies vanuit Procurement, Duurzaam Bankieren en business-line, inclusief het nemen van mitigerende maatregelen indien nodig.
  • Leverancier levert zijn Corporate Sustainability Responsibility (CSR) Report aan (indien beschikbaar). Bij leveranciers die gekwalificeerd zijn als medium en high sustainable risks, verlangen we een verificatie-/ratingrapport waaruit een duurzame bedrijfsvoering blijkt.
  • Acceptatie en naleving van de Supplier Code of Conduct (Gedragscode Leverancier) door Leverancier.
  • Voldoen aan inkoopcategorie specifieke eisen als deze van toepassing zijn (overleg met de business-line)
  • Het niet voldoen aan eisen leidt tot uitsluiting van de leverancier of tot het opstarten van een ontwikkelingstraject met leverancier om wel te voldoen.

Ook na contracteren blijven we leveranciers periodiek monitoren op duurzaamheidsrisico’s en stimuleren wij hen om verder te verduurzamen via contractmanagement en SRM. We maken (contract)afspraken met bestaande leveranciers, waar de basis nog niet op orde is of gedurende de looptijd van het contract daar niet meer aan voldoen. Als er geen transitieplan komt vanuit de leverancier en/of opvolging uitblijft, gaan we op zoek naar een alternatief.

Voorbeelden van sociale ondernemingen waar ABN AMRO inkoopt:

YouBeDo, C-talents, Instock, Soop

Lees meer over hoe ABN AMRO en sociaal ondernemerschap samengaan:

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm