Partnerprofiel Facilicom Group

Integrale Impact Dienstverlening

Als toonaangevend familiebedrijf hebben we een krachtige band met onze professionals en aandacht voor hun welzijn. We luisteren naar hun wensen en ambities en voeren oprechte gesprekken over hun behoeften. Zowel op het gebied van werk als privé. Ons doel: vitaal werkgeverschap voor iedereen. Dat is voor ons de fundamentele basis waarop we verder bouwen, maar we willen meer.

De grotere maatschappelijke uitdagingen ontgaan ons niet. We zien Facilicom Group als aanjager om mensen te ondersteunen bij deze uitdagingen. We creëren over de gehele organisatie veel duurzame banen voor mensen die nu langs de zijlijn staan. Iedereen is welkom bij Facilicom! 

 We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich individueel en in teamverband gesteund, gewaardeerd en veilig voelen. Zo kunnen onze mensen samen groeien en ontwikkelen en zijn ze duurzaam inzetbaar. We willen dat collega’s zich waardevol voelen, omdat zij bijdragen aan de resultaten bij onze partners. Onze missie is samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen die gelukkig zijn in wat zij doen, werkplezier ervaren en dit uitstralen. Zo wordt onze dienstverlening impactvol en excellent. 

 #FACILICOMKIJKENNAARELKAAR 

Sociale impact

Wij willen dat iedereen arbeidsperspectief heeft. Voor al onze 21.500 professionals. Daarover gaan we actief met onze mensen in gesprek, een of twee keer per jaar. En we gaan zelfs nog verder: door dat perspectief ook te geven aan mensen die niet op eigen kracht aan de slag kunnen. Die groep mensen die we altijd aanduiden met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ is nog altijd groot in ons land. Binnen Facilicom Group hebben we een eigen sociaal onderneming om die stap eenvoudiger te maken: Buitengewoon. Om divisies te helpen bestaat er een toolkit met tips over SROI. Intern werken we met ambassadeurs om het thema actueel te houden. En met jobcoaching zetten we in op een verhoging van het percentage SROI kandidaten dat hun baan langdurig behoudt. Buitengewoon zoekt ook actief de samenwerking op met externe partners, zoals met Stichting Nelis. In de aanpak beperken we ons niet alleen tot mensen met een arbeidsbeperking. Ook bijvoorbeeld statushouders en andere mensen die het zonder bemiddeling lastig hebben op de arbeidsmarkt, behoren tot de doelgroep. 

Onze projectmanagers zetten samen met de divisies projecten opzetten en coördineren deze. Zo ondersteunen we onder meer Trigion, Facilicom Solutions en Gom om de sociale afspraken binnen grote contracten waar te maken. Want hoe beter je het organiseert, hoe meer mensen je naar werk kunt begeleiden.  

De begeleiding die we SROI kandidaten sinds 2021 met onze eigen jobcoaches aan werknemers van alle Facilicom divisies bieden, blijkt een essentiële schakel. Het succes van de instroom was nog niet eerder zo hoog. De jobcoaches leveren elke dag een waardevolle bijdrage aan het zelfvertrouwen én zelfstandigheid van de werknemer. 

Duurzame waardeketen, een betere, duurzame wereld voor iedereen

Facilicom Group heeft zichzelf als doel gesteld om in 2030 CO2 neutraal te zijn in scope 1 en 2. Om dit te realiseren zijn middellange termijndoelen opgesteld die gekoppeld zijn aan het lange termijndoel voor 2030. Om CO2 neutraal te zijn, is het gebruiken van duurzaam opgewekte energie en duurzame brandstoffen nodig. We hebben al een goede start gemaakt. Een deel van onze gebouwen is al gasloos, er zijn diverse panden met zonnepanelen en er komen steeds meer elektrische voertuigen, waaronder bedrijfswagens. Er wordt dus hard gewerkt aan het ambitieuze doel. 

Inkoopbeleid van Facilicom Group

De functie van inkoop is waarde creëren voor de Facilicom Group en haar eindklanten middels gestroomlijnde inkoopprocessen. Om deze doelstelling te bereiken investeren wij in een sterke basis bestaande uit: processen, systemen en uiteraard inkoop professionals. Met deze basis zijn wij in staat om de partners die het beste passen bij de ambities van Facilicom Group aan ons te binden. Middels de betrouwbare en duurzame relaties die wij opbouwen, kunnen wij optimaal presteren richting onze gezamenlijke eindklanten. De supply chain optimaliseren wij per segment op basis van de volgende 4 pijlers: duurzaamheid, risicobeheersing, processen en kosten. Tegelijkertijd is de structuur adaptief en zijn wij dus wendbaar en klaar voor de toekomst! 

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm