Partnerprofiel Gemeente Amsterdam

“Alles wat we doen, doen we voor de stad en de Amsterdammers: open, actief en integer.”

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor diverse beleidsterreinen van Jeugdzorg tot de uitvoering van de Participatiewet en van de openbare ruimte tot toezicht op woningbouw. Bij de gemeente Amsterdam werken circa 15.500 mensen. De ambitie van de coalitie in Amsterdam is vastgelegd in het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’. In een uitvoeringsagenda is de aanpak verder uitgewerkt. Thema’s in deze agenda zijn: Kansengelijkheid, Open en tolerante stad, Fijne buurten, leefbare stad, Vrijheid en veiligheid, Gezonde en duurzame stad en Participatief en digitaal.

MVO beleid van Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam is een van de ondertekenaars van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en heeft een aanpak Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. De gemeente Amsterdam heeft actief beleid om impact ondernemers te ondersteunen via het programma Amsterdam Impact.

Vanuit dat programma zet de gemeente zich in om de markttoegang van sociaal ondernemers te verbeteren door de bewustwordingscampagne The Impact Days en Buy Social events in samenwerking met Social Enterprise NL waar ze bedrijven en organisaties met interesse in sociaal inkopen in contact brengt met sociaal ondernemers.

Vanuit de netwerkorganisatie de Sociaal Werkkoepel en Bureau Social Return zet de gemeente actief in op het stimuleren van sociale firma’s. Dit gebeurt onder meer door een maatwerkaanpak voor het stimuleren van sociaal inkopen door de gemeente, maar ook door beleid waarbij social return verplichtingen kunnen worden ingevuld door het afnemen van producten en diensten bij sociale firma’s. Sociale firma’s kunnen hun onderneming registreren bij de gemeente en deze in de etalage zetten bij opdrachtgevers en inkopers: https://socialezaken.info/nl/gemeente. Sociale firma’s worden op verschillende manieren ondersteund door de gemeente.

Inkoopbeleid van Gemeente Amsterdam

De gemeente geeft jaarlijks circa 2 miljard euro uit via inkoop en aanbesteden. Daarbij houden we rekening met politieke wensen en ambities. De wensen en ambities hebben ze vertaald in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Denk aan maatschappelijk verantwoord inkopen, MKB vriendelijk inkopen en rekening houden met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zie voor meer informatie deze webpagina.

MVI – De gemeente Amsterdam heeft een aantal sociale, duurzame en profit ambities geformuleerd die zij belangrijk vindt. Zowel in de categorie People, als in de categorie Planet, binnen het thema Profit & Prosperity (met als voornaamste component de levenskostencyclus en innovatie) en het thema Platform (door het faciliteren van budgethouders en opdrachtgevers in het proces van het eigen maken van het sociaal en duurzaam gedachtegoed: via katalyseren, verbinden, informeren en activeren).

  • Thema’s bij People: Social Return, Inkopen bij sociale firma’s, Impactgericht inkopen bij sociale ondernemingen, Samenwerken met SW‐bedrijf Pantar, Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)
  • Thema’s bij Planet: Luchtkwaliteit (Vervoer & Logistiek), Energie, Afval / Circulaire Economie,  Klimaatbestendig; NB geactualiseerde duurzaamheidsambities zijn: Circulaire Economie, Amsterdam Klimaatneutraal, Aardgasvrij, Luchtkwaliteit, Klimaatadaptatie. Dit wordt begin 2020 in de inkoopstrategie verwerkt.
  • Thema’s bij Profit & Prosperity: Total Cost of Ownership (TCO), Life Cycle Costing (LCC), Innovatiegericht inkopen,
  • Thema bij Platform: Green Office Amsterdam

Lees de ambities voor de komende jaren in het plan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Voorbeelden van sociale ondernemingen waar Gemeente Amsterdam inkoopt:

Swink Webservices, Tante Tosti, Shoot Lab, Breedweer. Daarnaast zet de gemeente via interne communicatiemiddelen  actief in op het maken van impact op maatschappelijke uitdagingen in kleine sociale uitgaven door medewerkers (teamuitjes, ruimtehuur, diners & cadeaus).

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm