Partnerprofiel Gemeente Utrecht

“We werken samen met onze partners en in verbinding met de stad aan een gezonde, slimme en inclusieve stad.”

Met ruim 4.000 collega’s beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

 

MVO beleid van Gemeente Utrecht

Utrecht staat voor ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Een stad waar gezondheid centraal staat in alles wat we doen’. Een stad van gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving, werkend aan een gezonde economie. Waar iedereen kan mee doen, en iedereen zich thuis mag voelen.

Gemeente Utrecht heeft de volgende opgaven benoemd, waarop de ambitie als stad van ‘Gezond Stedelijk Leven’ van toepassing is:

  • Verdichten en vergroenen in balans
  • Woningmarkt in balans
  • Duurzame mobiliteit
  • Duurzame energie
  • Gezondheid, veerkracht en gelijke kansen
  • Zorg dichtbij en op maat
  • Werk voor Iedereen
  • Digitale Stad

Sociaal ondernemerschap draagt bij aan de opgaven van de stad. Niet als doel op zich, maar als versneller en aanjager voor de uitdagingen waar de stad voor staat. In Utrecht zien we sociaal ondernemen als norm voor ondernemen in het algemeen (‘de nieuwe normaal’). Het hele continuüm van ondernemers – van groot tot klein, van publiek tot privaat – is in onze ogen nodig om verandering te bewerkstelligen: het creëren van meer maatschappelijke impact. We ondersteunen deze beweging en het bijhorende gedrag dat ook wel ‘sociaal ondernemerschap’ wordt genoemd. Lees ook de raadsbrief sociaal ondernemerschap 2019-2021.

Inkoopbeleid van Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht wil haar invloed als inkopende organisatie nog gerichter inzetten om haar maatschappelijke doelen te bereiken.

De gemeente Utrecht wil via social return zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en hen ondersteunen op de weg daar naartoe.

Utrecht koopt al jaren duurzaam in en gaat vaak ook verder dan het landelijk beleid voorschrijft. Zo laten we maatschappelijke criteria zwaar meewegen bij aanbestedingen met veel maatschappelijke potentie en kopen we diensten en producten tot € 10.000 rechtstreeks bij sociaal ondernemers via de Social Impact Market. Andere voorbeelden:

  • als deelnemer van de Green Deal circulair inkopen zijn we ruim op weg om de doelstelling om in 2020 minimaal 10% van onze totale producten en diensten circulair in te kopen te behalen. Lees hier meer over in ons duurzaamheidsverslag.
  • Als Global Goals- en fairtradegemeente zetten wij ons samen met bewoners, organisaties en ondernemers in voor de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat is ook terug te zien in ons inkoopbeleid, bijvoorbeeld door inkoop van hout met FSC-keurmerk en de aanwezigheid van gender neutrale toiletten in ons stadskantoor.

De gemeente lanceert samen met Buy Social de brochure ‘Inkopen met impact’:

De brochure ‘Inkopen met impact’ is ontwikkeld om je te inspireren en informeren over waar en hoe je sociaal kan kopen in Utrecht. Een brochure vol tips voor teamactiviteiten, cadeaus, catering, facilitair, horeca en vergaderlocaties. Bekijk het Utrechtse aanbod in de brochure.

Voorbeelden van sociale ondernemingen waar Gemeente Utrecht inkoopt:

Queridon, I-DID, Moestuin Maarschalkerweerd, Colour Kitchen, Instock, Danspaleis, Thuisafgehaald, Geluks BV, Echt Waar!, Closing the Loop, Lumeco, Cycloon Post.

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm