Partnerprofiel PwC Nederland

“Bouwen van vertrouwen in de samenleving en het oplossen van belangrijke problemen”

Bij PwC in Nederland werken ongeveer 4700 mensen met elkaar samen vanuit twaalf vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties en personen de waarde te creëren waarnaar zij op zoek zijn. Wij zijn lid van het PwC-netwerk van firma’s in 157 landen met meer dan 223.000 mensen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten.

MVO beleid van PwC

Ons CR-beleid sluit aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s). PwC heeft een uitgebreide analyse hierop uitgevoerd en, omdat we het essentieel vinden om een focus te hebben en als organisatie echt verschil te maken, vier SDG’s gekozen waarmee we concreet aan de slag gaan: 8 (Decent work & economic growth), 10 (Reduced inequalities), 12 (Responsible consumption and production) en 16 (Peace, justice & strong institutions). We gebruiken de SDG’s als ons kompas en hebben ons beleid op allerlei niveaus hierop aangepast; in ons HR-beleid, bij de upskilling en digitalisering van onze mensen, in onze (multi value-gerichte) service offerings, ons afval-, hergebruik- en CO2-uitstootbeleid, partnerschappen die we sluiten, ons inkoopbeleid. Onze dienstverlening moet niet slechts tegemoetkomen aan de behoeften van onze shareholders, maar van een brede groep stakeholders.

Een andere belangrijke pijler binnen ons beleid is ons social enterprise programma. Hiermee investeren we niet met geld, maar met onze kennis en kunde en helpen we sociale ondernemingen pro bono met vraagstukken. Wij geloven in de kracht van social enterprises, omdat zij hun streven naar maatschappelijke impact combineren met een gezond businessmodel. Het is onze ambitie bij te dragen aan de groei en professionalisering van de sector. Afgelopen boekjaar hebben we ruim 28.000 uren besteed aan pro bono-projecten.

Inkoopbeleid van PwC

Algemeen – Bij al onze inkopen gelden de Algemene PwC-Inkoopvoorwaarden en de Gedragscode Leveranciers. Bij inkooptrajecten worden waar mogelijk minimaal 3 potentiële leveranciers uitgenodigd. Alle leveranciers ontvangen van ons dezelfde, correcte en niet-misleidende informatie. Leveranciers wordt nooit gevraagd om informatie over hun concurrenten te verstrekken. Prijs- en productinformatie worden vertrouwelijk behandeld. De selectie van leveranciers gebeurt op basis van vooraf gedefinieerde criteria en non-gunning gebeurt met een motivatie.

MVI – Naast criteria als lage integrale kosten, juiste kwaliteit en compliance is ook Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) één van de pijlers van ons inkoopbeleid: zowel op organisatie als op product/dienst niveau worden milieu- en sociale overwegingen meegenomen bij inkoopbeslissingen. De (inkoop)gebieden waarop dit beleid impact heeft zijn bijvoorbeeld afval, energie en water. Er worden eisen gesteld aan bijvoorbeeld grondstof- /materiaalgebruik, (CO2) uitstoot, mensenrechten, diversiteit, health & safety en anti-corruptie. Er is een Code of Conduct opgesteld waar iedere gecontracteerde leverancier van PwC aan moet voldoen. Een belangrijk onderdeel van MVI is inkoop bij sociale ondernemers. PwC zorgt ervoor dat het leveranciersselectieproces transparant en objectief  is voor sociale ondernemingen om te kunnen deelnemen. De afdeling Procurement participeert in “meet the buyer” workshops om sociale ondernemingen inzicht te verschaffen in de inkoopprocessen bij grote organisaties. Om inkoop bij sociale ondernemingen extra te stimuleren, hebben we een aparte contactpersoon binnen PwC voor sociale ondernemingen. Wij vergroten het bewustzijn omtrent de sector binnen PwC door ons pro bono CR-programma en bieden een marktplaats voor een aantal sociale ondernemers.

Voorbeelden van sociale ondernemingen waar PwC inkoopt:

Swink, InStock, Tantetosti, PlasticWhale, Lumeko, Soupalicious, Moyee Coffee, O MY BAG, Frank about Tea, Tony’s Chocolonely, Chairman at Work, Sign Language Coffee Bar, De Koekfabriek, Gosling Coffee

Lees meer over hoe PwC en sociaal ondernemerschap samengaan:

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm