21 december 2021

Kerstpakkettenbrochure 2022

Afgelopen dinsdag was alweer de laatste partnermeeting van 2021, maar zeker niet de minste! Tijdens de parntermeetings komen we bij elkaar met het partnernetwerk van Buy Social om ervaringen en best practices uit te wisselen. Dit keer werd de partnermeeting gehost door de Compass Group. Samen met partner Daniël Cramer van de Compass Group en sociaal ondernemer Bartel Geleijnse van The Colour Kitchen hebben we ervoor gezorgd dat iedereen met frisse ideeën en kansen de feestdagen ingaan. Zij vertelden ons meer over de dialooggerichte aanbesteding die zij wonnen bij gemeente Utrecht, hoe dit allemaal tot stand is gekomen en vooral tot wat voor moois het allemaal heeft geleid. Een groot succes, waardoor ze onlangs nog een exclusieve samenwerking zijn aangegaan.

 

Het begin van iets groots

We nemen je mee terug naar begin 2020, Compass Group (waar ook Eurest onder valt) won toen een dialooggerichte aanbesteding van de gemeente Utrecht. In deze aanbesteding stonden de volgende 3 pijlers centraal:

 1. Duurzaamheid
 2. Gezondheid
 3. Inclusiviteit

De rode draad was ‘lekker & uitnodigend’. Prijs vormde dus specifiek géén onderdeel van de uitvraag. Het was een kostbare aanbesteding, maar met het vertrouwen op de mooie uitkomsten ervan, gingen ze het avontuur aan samen met o.a. The Colour Kitchen. Zoals Daniel het aangaf: “het is positief uit de klauwen gelopen”. De kruisbestuiving heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld en is erg inspirerend. The Colour Kitchen heeft de expertise op inclusiviteit en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en Compass Group heeft de werkplekken.

Nu neemt Compass Group met behulp van The Colour Kitchen een groot deel van het opleiden op de werkvloer op zich terwijl The Colour Kitchen zich vooral richt op het opleiden van de begeleidingteams en de experts. Zo kan er nog meer impact op inclusie bereikt worden, meer dan vooraf bedacht en ingecalculeerd. Samen zorgden ze er niet alleen voor dat leerlingen van The Colour Kitchen aan de slag konden, maar dat er ook leerlingen kunnen doorstromen naar de Compass Group locaties en connecties. Nu kunnen ze met trots zeggen dat ze iedereen die bij hen komt werken baangarantie kunnen bieden.

 

Belangrijk bij het doen van een grote aanbesteding

 • Geloof met de volle 100% in wat je uitvraagt, zolang je blijft geloven in wat je voor ogen hebt, kom je veel verder
 • Wees transparant over waar je als aanbestedende partij naar op zoek bent, waar je tegenaan loopt in de huidige situatie en wat je wilt veranderen.
 • Focus op samen: een samenwerkingspartner i.p.v. onder-aannemersschap. Je gaat als het ware een relatie met elkaar aan.
 • Commitment van de uitvrager is belangrijk. Zie jezelf als onderdeel van de aanbesteding, kijk waarin jij een rol kan pakken, waar je kan helpen, waar je vraagtekens over hebt. Vraag door en kom samen tot een eindresultaat waarin ruimte is voor ieders expertise. Ook die van jou als uitvrager. Zie de uitvraag als een kans om je organisatie op scherp te zetten, nieuwe doelen neer te zetten, laat je inspireren door de sociale ondernemingen, doe marktonderzoek vooraf zodat je ook zelf kan sturen op welke sociale ondernemingen je in je aanbesteding zou willen betrekken.
 • Tik de aanbesteding niet dicht met vaste ‘requirements’, maar laat ruimte voor creatieve en innovatieve invulling.
 • Benoem de impact die je wil bereiken en laat het aan de ondernemers om te bepalen hoe ze dat invullen.

Tips & tricks die voorbijkwamen gedurende de sessie

 • Jochanan Nagel van gemeente Utrecht gaf aan dat Utrecht zich bij het neerzetten van deze uitvraag heeft afgevraagd wat willen we nou met die Social Return bereiken? En hoe krijgen we dat het beste voor elkaar. Dat moet (deels) de basis zijn van je uitvraag.
 • Bartel Geleijnse benadrukte de systeemverandering (verbetering) die er moet komen in ons sociaal systeem en de waarde van mensen binnen je bedrijf. Geen mens is het waard om mee geëxperimenteerd te worden!
  Ook noemde hij de waarde van het inbouwen van ‘In company’ ketens. Hierbij gaat het om het inhouse opleiden van mensen. Bedrijven met volume kunnen ‘ in Company’ ook een opleidingsketen organiseren voor duurzame arbeidsmobiliteit en inclusiviteit, van catering naar facilitair naar alle ondersteunende diensten en zo verder.
 • Kasper van Pinxteren (SVB) gaf de volgende tip in de chat; Mededingingsprocedure is ook een goede om voor de definitieve inschrijving al vaker met inschrijvers te communiceren en af te stemmen of de opdracht en uitwerking goed begrepen wordt.

 

Op weg naar een toekomst vol impact

Compass Group en The Colour Kitchen zijn deze mooie samenwerking met gemeente Utrecht nu voor 10 jaar aangegaan. Ze hopen veel andere bedrijven en corporates ook te kunnen inspireren om deze vorm van aanbestedingen aan te durven gaan. Samen willen ze laten zien dat dit het nieuwe normaal is. Samen op weg naar een toekomst vol impact!

 

Heb je nog vragen en/of wil je partner worden en bijdragen aan de impact economie? Neem contact op met karen@social-enterprise.nl 

Nieuws & blogs

18 november 2022

Dit kun je jouw medewerkers als sociaal kerstpakket aanbieden dit jaar

13 juli 2022

Draagvlak voor maatschappelijke inkoop | partnerbijeenkomst

26 april 2022

Buy Social XL 2022: Zichtbaar en onzichtbaar werken aan impact

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm