13 juli 2022

Draagvlak voor maatschappelijke inkoop | partnerbijeenkomst

 

7 juli stond de partnersessie van Buy Social in het teken van draagvlak: hoe creëer of vergroot je dit binnen je organisatie? Uit de bijeenkomst van eind maart kwam de wens naar voren om dieper in een specifiek onderwerp te duiken, bijvoorbeeld een obstakel bij het realiseren van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI). Daarom gingen we 7 juli specifiek aan de slag met het betrekken en meekrijgen van collega’s in MVOI en duurzame ambities.

Deze hybride sessie vond plaats online en bij PWC op kantoor, en werd verzorgd door Marjolein Kurstjens, demand manager facility management (FM) bij PWC. Marjolein nam ons mee in de duurzaamheidsreis van PWC, die acht jaar geleden begon met een medewerkerssurvey. Uit dit interne onderzoek bleek dat werknemers niet tevreden waren met het beleid van PWC omtrent duurzaamheid. Één van de redenen voor PWC om serieuzer aan de slag te gaan en meer verantwoordelijkheid te nemen. Walk the talk, aldus Marjolein!

 

Walk the talk

 

En dat hebben ze gedaan. Uit het verhaal van Marjolein bleek duidelijk dat er sindsdien veel stappen zijn genomen om een meer duurzame en sociale bedrijfsvoering te realiseren, inclusief inkoop. Van de inkoop van kunstbloemen, refurbished wandpanelen en andere interieuritems, tot het bieden van werkplekken aan vluchtelingen, het ontwikkelen van een Environmental Footprint Insights app en nog veel meer.

 

 

Sociaal relatiecontract

 

PWC heeft de volledige facility management uitbesteed bij ISS. Met stevige duurzame en maatschappelijke ambities was het voor PWC van belang om de waarden van de organisatie goed over te brengen, en dus om heldere afspraken te maken met ISS over het sociale en duurzame karakter van de inkoop. Marjolein vertelde dat dit vooraf is geborgd in het contract, en dat er in relatiecontracten altijd wordt gestuurd op wederzijds inlevingsvermogen, onderling vertrouwen en toewijding in elkaars doelen. Zo’n samenwerking wordt ook wel een Vested contract genoemd. Een tip voor eenieder bij het aangaan van een samenwerking met een volgende (integrated) FM partner!

 

Draagvlak: top-down en bottom-up

 

Maar nu over tot het onderwerp van de dag: draagvlak. Hoe pakt PWC dit aan? Marjolein benadrukte nogmaals hoe belangrijk het is om doelstellingen op het gebied van MVOI te borgen in je organisatie en sterk te organiseren. Niet alleen voor de realisatie hiervan, maar ook voor het creëren en vergroten van draagvlak. Immers, pas als de mensen binnen je organisatie duurzame ontwikkelingen omarmen, kan de verandering blijvend zijn. Het begint met het uitdragen van een eenduidige boodschap vanuit het management naar de medewerkers (top down). Denk hierbij ook aan de vertaling van ambities in concrete functies. Bij PWC houdt dat in: de opzet van de Corporate Sustainability afdeling, welke een deel van de business is en als serieuze partner telt. Daarnaast, zei ze, is het nét zo belangrijk om medewerkers daadwerkelijk de ruimte te geven om duurzaam en sociaal te werken (bottom up). Wanneer duurzame initiatieven worden aangemoedigd en gehonoreerd, fungeert dit als een olievlek.

 

De key takeaways van Marjolein voor het verbreden van draagvlak

 

  1. Maak er een strategisch thema van: denk aan het realiseren van een aparte duurzaamheidsafdeling, maar ook aan het vooraf duurzame doelstellingen zetten met bijbehorende KPI’s en beleid, een deel van het budget specifiek beschikbaar stellen voor duurzame ambities enz.
  2. Zichtbaar maken van duurzame acties (bedrijfsactiviteiten of items op kantoor) geeft inspiratie en verbreedt draagvlak. Wel selectief zijn! Lees tip 3.
  3. Knopen doorhakken: duurzame keuzes doorvoeren zonder inspraak van medewerkers. Niet overal hoeven medewerkers worden betrokken bij het besluitvormingsproces. Sommige onderwerpen, die keuzevrijheid van medewerkers inperken, stoten tegen het hoofd en zorgen voor weerstand en vertraging. Denk aan vegetarische catering in plaats van catering met vlees. Hierover hoeft niet actief gecommuniceerd te worden.
  4. Monetariseren versnelt transitie: zet de behaalde impact om in geld. Verwerk ook resultaten in dashboarden, welke naar raad van bestuur gaan.
  5. Workshop omgaan met sociale leveranciers: soms spreek je elkaars taal simpelweg niet. Een workshop kan de omgang en samenwerking versoepelen, en vergroot tegelijkertijd het draagvlak.

 

De presentatie van Marjolein bood veel inspiratie en goede tips om het draagvlak voor maatschappelijke inkoop in je organisatie te vergroten. Tijdens de volgende partnerbijeenkomst zal het meten van impact (hoe en waarom?) aan bod komen.

Nieuws & blogs

7 augustus 2023

Deze vier wegen kunnen leiden naar impactvoller inkopen

19 juni 2023

Het Buy Social Impact Report is uit!

16 juni 2023

Ook in 2023 impact maken met kerst!

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm