Fietshelden Campagne

Graag gaan we in gesprek over hoe we fietsen leuker en veiliger kunnen maken. Kinderen die fietsen zijn gelukkiger en gezonder. Steden met een fietscultuur zijn leefbaarder. Steden met fietsende kinderen zijn leuker en veiliger voor iedereen. Met de Fietshelden Campagne verzekert uw stad zich van een stevig verankerde fietscultuur voor de toekomst.

Over Fietshelden Campagne

Met de Fietshelden Campagne stimuleren fietsen onder kinderen en helpen we u de dalende trend te keren

Stap 1 We betrekken vertegenwoordigers van overheid, fietsbranche, kennisinstellingen, scholen, bso’s en media om samen de campagne te lanceren, de inspanningen te promoten en commitment te verzekeren.
Stap 2 Met lesprogramma’s laten we kinderen kennismaken met de voordelen van fietsen én de drempels hun het fietsen belemmeren, en dagen de kinderen uit om met een eigen idee te komen om fietsen veiliger en leuker te maken.
Stap 3 Uit alle ideeën worden door een vakjury de beste geselecteerd, waarvan de bedenkers worden uitgenodigd om als Fietsheld hun idee verder te ontwikkelen via design-thinking. Stakeholders uit stap 1 worden uitgenodigd om de beste ideeën te bekijken en te beoordelen.
Stap 4 De ideeën, ontwerpen, stakeholders en het proces achter Fietshelden, worden gepresenteerd aan een groter publiek, waardoor het bewustzijn en de interesse in verdere betrokkenheid wordt vergroot en verbreed.
Stap 5 De geselecteerde groep Fietshelden werkt onder (bege)leiding van (Juniuor) Fietsburgemeester en BYCS als Fietsheldenraad samen met relevante stakeholders, brengt een geselecteerd project echt in de praktijk en realiseert zo een heuse fietstransformatie van hun school/buurt of op de route ernaartoe.
Over BYCS
Wij -bycs.org- hebben het Global Bicycle Mayor & Leader Network opgezet in 2016. Wat startte met 1 fietsburgemeester in Amsterdam, is nu een netwerk van meer dan 150 fietsburgemeesters én junior fietsburgemeesters; van Kampala tot Bogota, van Mumbai tot Parijs en van New York tot Amsterdam. Onze missie is 50×30, de helft van de ritten op de fiets in steden wereldwijd in 2030. Naast een team van 15 mensen in Amsterdam, bouwen we een ‘decentralised network’ en hebben we nu ook een team van 4 mensen in India om alle Bicycle Mayors te ondersteunen. Volgend jaar volgen ook Latijns-Amerika en Afrika. ‘Cycling is the simplest solution to the world’s most complex problems’: fietsen gaat over veel meer dan mobiliteit/transport, wij zien fietsen als het middel om steden te transformeren. Met onze aanpak van onderop – via de fietsburgemeesters – bereiken we miljarden mensen, en door COVID raakt dat bereik in een stroomversnelling. De fietsburgemeesters kunnen gebruikmaken van de tools die we de afgelopen jaren voor en met hen in Nederland hebben ontwikkeld: het BYCSLab, de BYCS to work / to school-aanpak, BYCS Impact, de Bicycle Architecture Biennale en diverse campagnes om kinderen op de fiets te krijgen.

De organisatie in het kort

Impact gebieden

circulair-duurzaam,
milieu,
sociale-cohesie

FTE

Opgericht in

2016

Meet impact

ja

SDG’s

Goede gezondheid,
Duurzame steden en gemeenschappen,
Aanpak klimaatverandering,
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Branche

Advies, training en consultancy, Overig
BYCS
heeft samengewerkt met

Meer van dit bedrijf

BYCS

Advies, training en consultancy
Fietsen stimuleren binnen grote bedrijven

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm