12 mei 2023

Partnerpodium: PwC

Accountants- en (belasting)advieskantoor

Opgericht in 1998

Kantoren: 13 in Nederland

Ruim 5.300 medewerkers in Nederland

Partner sinds 2017, de start van Buy Social

 

PwC is al lang betrokken bij sociale ondernemingen in Nederland. Als een van de founding partners van Social Enterprise NL in 2012, helpt de accountants- en adviesorganisatie meer dan 100 sociale ondernemingen kosteloos met kennis en expertise om hun impact te vergroten.

 

Met het eigen ESG-programma – environment, social en governance – realiseert PwC diverse acties, bijvoorbeeld op het gebied van CO2-uitstoot, verspilling terugdringen, biodiversiteit, gelijkheid en inclusie. Zo wordt er gewerkt aan de eiwittransitie oftewel minder vlees eten, schenken dove barista’s koffie, werkt PwC samen met het ROC om in de catering plekken te bieden aan jongeren die moeilijk een stage kunnen vinden en meer. Daarnaast monitort PwC met behulp van kunstmatige intelligentie voedselverspilling en is er een biodiversiteitsbeleid om ook op dit terrein de impact te maken. Deze ambities komen ook terug in het inkoopbeleid van de organisatie: PwC koopt onder meer in bij Lumeco, Roetz Bikes, Gosling Coffee, Breedweer, GreenGiftBox en andere sociale ondernemingen.

 

Marjolein Kurstjens is als demandmanager bij PwC landelijk verantwoordelijk voor alle facilitaire producten en diensten die bij PwC in Nederland worden aangeboden. De inkoop verloopt in nauwe samenwerking met facilitair dienstverlener ISS. Rob Klinkert is senior portfoliomanager facilitymanagement en houdt zich onder meer bezig met de ontwikkelingen van de verschillende markten binnen het facilitaire domein, zoals catering en beveiliging. We spreken met beiden over maatschappelijk inkopen en PwC’s partnerschap met Buy Social.

Marjolein: “De gemiddelde medewerker is heel jong, 32 jaar, en zoekt een organisatie met een purpose”

Wat is de visie van PwC op maatschappelijk inkopen?

Marjolein Kurstjens

Marjolein: “Het oplossen van belangrijke problemen is onderdeel van PwC’s missie. Als je duurzaamheid een belangrijk thema vindt, waar je ook je klanten over adviseert, moet je er in je eigen bedrijfsvoering ook blijk van geven dat je werkt aan bijvoorbeeld energiebesparing, afvalscheiding of circulaire bouw. Daarnaast willen we een inclusieve organisatie zijn.”

 

“Daar proberen wij optimaal invulling aan te geven. We willen marktleider op duurzaamheid zijn in het facilitaire werkveld, want dit vakgebied is breder dan de zorg voor een schoon gebouw, de catering en de planten. Een inspirerende werkomgeving draagt namelijk bij aan de algemene tevredenheid van onze collega’s. Maar ook aan de ontwikkeling van PwC als aantrekkelijke werkgever, want de gemiddelde medewerker is heel jong, 32 jaar, en zoekt een organisatie met een purpose.”

 

“Daarnaast hopen we met onze ambities onze professionals te inspireren en kennis mee te geven die ze extern kunnen gebruiken. Dat ze, als een opdrachtgever een duurzaamheidsvraagstuk heeft, denken: ‘hé, dat doen wij ook op kantoor, kan ik daar de kennis niet halen?’ Of dat ze vol overtuiging tegen de opdrachtgever kunnen zeggen dat iets een beproefd concept is, omdat we het op kantoor ook zo doen.”

 

Rob: “In de overeenkomst met ISS Facility Services hebben we met elkaar een visie neergelegd: wat vinden wij belangrijk? Vanuit daar wordt het in plannen en programma’s voor facilitair management steeds een stap concreter: inclusief en duurzaam zijn, wat betekent dat dan?”

 

Marjolein: “In het contract hebben wij veel doelstellingen vastgelegd voor sociaal ondernemerschap. Want als je dat als organisatie hoog in het vaandel hebt staan, moet je ook iets doen om te zorgen dat je er uitvoering aan geeft. We hebben bijvoorbeeld een fonds om sociale ondernemingen te stimuleren. Soms leveren die namelijk dezelfde kwaliteit als vergelijkbare marktpartijen, maar zijn ze om verschillende redenen duurder. We kunnen op dat fonds aanspraak maken om gedurende twee jaar die meerkosten te compenseren. Na die periode worden de kosten opgenomen in het budget van Facility Management.”

Marjolein: “Een onderdeel van duurzaam ondernemen is kennis delen”

Waarom heeft PwC zich bij het Buy Social Partnernetwerk aangesloten?

Rob: “Ik vind de Market van Buy Social een snoepwinkel waarin ik me kan oriënteren op de deelnemende sociale ondernemingen: zijn die interessant voor ons en voegen ze voor ons waarde toe? Soms leveren ze inspiratie op en heldere inzichten. Als er startende ondernemers aansluiten, haal je daar ook trends uit: wat zijn dat voor ondernemers, met wat voor propositie en wat willen ze teweegbrengen? ”

 

Marjolein: “Maar we willen niet alleen zaken met ondernemingen doen, we willen ook een bijdrage leveren door kennis of ervaring te delen of een evenement te hosten. Samenwerking is duidelijk van belang om invulling te geven aan onze ambities. We willen hier mooie projecten doen, beleid implementeren waar we trots op kunnen zijn en dat graag met de wereld delen. We zijn altijd genegen mensen te woord te staan, rond te leiden, een bijdrage te leveren op een congres en met partijen samen te werken. Want een onderdeel van duurzaam ondernemen is ook gewoon kennis delen.”

Rob: “Ik raad het andere partijen aan om Partner te worden, als ze er maar wel wat mee doen”

Wat hebben het Partnernetwerk en PwC tot nu toe voor elkaar betekend?

Rob: “Het is interessant om te weten wat er bij andere Partners gebeurt: zijn er dingen die zij hebben geïncorporeerd en wij nog niet? Of andersom? En soms speelt er problematiek waar je van kunt leren.”

 

Rob Klinkert

Marjolein: “We proberen het bijwonen van lezingen af te wisselen, afhankelijk van tijd en interesse. Ik ben bij twee heel interessante Partnermeetings over rapporteren in groene cijfers geweest. Zelf heb ik ook een keer een bijeenkomst verzorgd over het creëren van maatschappelijke waarde en draagvlak.”

 

Rob: “Ik raad het andere partijen aan om Partner te worden, als ze er maar wel wat mee doen. Geïnspireerd raken is mooi, maar het gaat er ook om hoe je daar invulling aan geeft. Je kan als organisatie daadwerkelijk impact maken door het groter aan te pakken, een voorbeeld te zijn en anderen te inspireren: als je echt je inkoopbeleid aanpast en nadenkt hoe inclusief je nu bent als organisatie – moet daar niet een tandje bij of moet het misschien een tandje anders?”

Rob: “Er is behoefte aan schaal”

Hoe kunnen sociale ondernemingen nog beter in de inkoopvragen van PwC voorzien?

Rob: “Wie een inkoopvraag uitzet bij meerdere partijen, wil vergelijken en gebruikt daar een bepaalde structuur voor. Ga dus uit van de vraag die in de aanvraag staat: denk na over het probleem van de opdrachtgever, analyseer dat, vertel welke oplossing jij kan bieden en houd rekening met het format dat er ligt. Want in het verleden hebben we wel eens gezien dat een sociale onderneming een heel eigen format ging hanteren en vooral ging beschrijven hoe goed ze wel niet waren. Dan moet je gaan zoeken in de tekst waar het mogelijke antwoord op de inkoopvraag staat.”

 

Marjolein: “Je ziet ook dat we nog niet in staat zijn om de bulk in te kopen bij sociale ondernemingen, onder meer door de levergarantie, het volume en de continuïteit. Tijdens de lunch komen er meer dan 1.200 collega’s genieten van de lunch, hierbij moeten we kunnen rekenen op een heleboel voeding, zoals brood. Kleinere volumes kunnen we wel beter bij sociale ondernemingen inkopen.”

 

Rob: “Er is behoefte aan schaal. Uiteindelijk gaat het niet om die startup, maar om die volwassen organisatie die ESG helemaal in het dna heeft. Je kan er als PwC een bijdrage aan leveren door diensten af te nemen, maar dan moet het wel gaan groeien, anders blijft het een niche. Er moet een tandje bij als je op grote schaal impact wilt maken. En je moet de sociaal-maatschappelijke kant goed blijven inbedden in je missie, visie en strategie – en dat ook uitstralen. Je ziet dat heel veel reguliere startups al moeite hebben met opschalen en vooral met die fase daarna. Voor sociale ondernemingen geldt dat helemaal: met de sociale waarde en de wijze waarop je die vormgeeft, komt er nog een dimensie bij. Er ligt nog een pad voor ons om met elkaar scherp te kijken welke sociale ondernemingen serieus kunnen schalen. En daarin zien we voor Buy Social als platform zeker een rol.”

 

Wil je meer weten over Partner worden van Buy Social? Kijk dan hier.

 

Afbeeldingen: PwC

Nieuws & blogs

7 augustus 2023

Deze vier wegen kunnen leiden naar impactvoller inkopen

19 juni 2023

Het Buy Social Impact Report is uit!

16 juni 2023

Ook in 2023 impact maken met kerst!

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm